Clun Forest algemeen

Wij hebben zelf geen cluns forest schapen meer in onze stal maar verwijzen  u graag door naar collegafokkers.

DE CLUN FOREST, ARABIER ONDER DE SCHAPEN

Een schaap met een imposante, levendige verschijning. De clun is een vrij
lang schaap met de kop hooggedragen. Vooral de zwartbruine aftekening van
kop, oren en poten valt onmiddellijk op . De oren staan rechtop de kop.
Tussen de oren loopt de wol wat door tot een kuif en zijn zeer beweeglijk.
De hals is van middellange lengte en wordt fier op de schouders gedragen.
Zij hebben zeer goede moedereigenschappen en brengen probleemloos 2 tot 3
lammeren groot. Drielingen komen meer voor en zelfs een vierling is geen
uitzondering. Ze zijn ook vrij vroeg en lang vruchtbaar en kunnen aflammeren
van begin januari tot aan de zomermaanden. De lammeren zijn zeer vitaal en
groeien snel en goed door. Zij kunnen ook zonder al teveel problemen buiten
aflammeren een goede beschutting. Het is een schaap dat qua voeding
niet veel vraagt. In hun thuisland zijn ze de heuvellandschappen gewoon.
Bij ons wordt wel aangeraden op te letten met te voedselrijke gronden.
Eventueel de dieren op een schralere weide laten lopen en wat hooi bijvoeren
lost het probleem vanzelf op.
De rammen zijn iets zwaarder gebouwd en moeten een typisch mannelijke
uitstraling hebben.
Het gewicht van de ooien ligt tussen de 50 en 65 kg. De rammen hebben
gewichten vanaf 60kg.

Zij lenen zich perfect als vaderdier om kruisingen voor de slacht te fokken. Door hun rankere type kunnen zij helpen het geboorteprobleem bij sommige vleesrassen te verbeteren.  De lammeren uit zulke kruisingen groeien even goed door als de raszuivere exemplaren. 

In 2002 zijn bij ons de eerste cluns gekomen en het spijt ons alleen dat ze al niet veel eerder tot onze kudde behoren. Het zijn heel aanhankelijke dieren en een streling voor het oog.